Här ser ni en överblick över våra anläggningar, för att hitta den som är närmast just dig kan du skriva in din ort eller närmaste plats i sökfältet.

Nedanför kartan finner du uppgifter för att göra en felanmälan om något inte fungerar som det ska på våra anläggningar.

Vi har även samarbete med Preem och OKQ8 IDS. För att hitta Preems stationer där SÅIFA i Värmlands drivmedelskort SIV fungerar se en karta här. För att hitta OKQ8:s IDS stationer klicka här.

HITTA STATIONER

Arvika – LBC Västvärmlands AB

Fallebergsvägen 40
671 34 ARVIKA

Diesel EN590, RME & ADBlue

Karlskoga Odlingen

Värmlandsvägen 98
691 37 Karlskoga

Diesel EN590, HVO, Bensin 95 & ADBlue

Otterbäcken – Industrivägen

Industrivägen
SE-547 72 OTTERBÄCKEN

Diesel EN590

Stöllet – Värnäs RV 62/E45

Värmlandsporten RV 62/E45
SE-680 51 STÖLLET

Diesel EN590 & ADBlue

Säffle – Guttane Handelsområde

Guttanevägen
661 94 Säffle

Diesel EN590, RME, Bensin 95 & ADBlue

Felanmälan

Arvika – LBC Västvärmlands AB

Västvärmlands LBC

Jesper Bergkvist

0570-386 01

073-812 23 66

jesper.bergkvist@vvlbc.se

SÅIFA Värmland

Johnny Jacobsson

054-22 26 13

johnny.jacobsson@saifa.se

Karlskoga Odlingen

SÅIFA Värmland

Johnny Jacobsson

054-22 26 13

johnny.jacobsson@saifa.se

Otterbäcken – Industrivägen

Ann-Kathrine Georgsson

0551-101 00

070-662 23 37

0551-101 51

info@janssonsmaskin.com

SÅIFA Värmland

Johnny Jacobsson

054-22 26 13

johnny.jacobsson@saifa.se

Stöllet – Värnäs RV 62/E45

Värmlandsporten

Viktoria Arnesson

0563-810 85

070-278 68 27

0563-811 22

mac45-62@hotmail.com

Johnny Jacobsson

Göran Sjöström

054-22 26 13

johnny.jacobsson@saifa.se

Säffle – Guttane Handelsområde

Anders Lindqvist

0533-68 98 87

070-584 13 83

SÅIFA Värmland

Johnny Jacobsson

054-22 26 13

johnny.jacobsson@saifa.se