Månadens erbjudande: Februari

Pris: 1 220:-

Herbiol Extra 25 L – Användningsområde
Kraftfullt petroleumbaserat kallavfettningsmedel för borttagning av svårlösliga oljeföroreningar, tjära, asfalt och dylikt på fordon, motorer och maskinell utrustning. Utmärkt under vinterhalvåret som förtvättmedel för biltvättsanläggningar då den även fungerar på fuktiga ytor. Applicera produkten på fordonet som ett första tvättsteg och på de ytor som är särskilt smutsiga.
Dosering
Produkten ska användas koncentrerad och får inte spädas med vatten.
Bör verka ca 5 – 10 min innan avspolning.

Autosafe 25 L – Användningsområde
Kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel för fordonstvätt och industriell rengöring. Avlägsnar snabbt fet smuts, trafikfilm och annan vägsmuts. Låg metallpåverkan. Medelskummande.
Bruksanvisning
Applicera med lågtrycksspruta eller enligt anläggningens/maskinens anvisningar. Låt medlet verka någon minut. Vid behov bearbeta ytan med en borste. Högtryckstvätta och avsluta med noggrann avspolning med lågt vattentryck.
Dosering
Späds med vatten i förhållande 1:7-1:20 (5-15%)

 

                                                                                                                                                                         

 


 

Bensin MK 1

Motorbränsle avsett för bensinmotorer, med två- och fyrtaktsteknik. För katalysatorfordon eller fordon som inte behöver blyersättningsmedel.

Produktblad


Diesel Bio HVO 100

HVO Diesel 100 är ett förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid. Produkten framställs genom hydrering av förnybar råvara och benämns ofta HVO (hydrerad vegetabilisk olja).

Produktblad


Diesel Bio HVO

OKQ8 Diesel Bio HVO uppfyller minst Klass A i standard SS-EN15940 och Drivmedelslag (2011:319) Syntetiska dieselbränslen i miljöklass 1. OKQ8 Diesel Bio HVO är till 100 % förnybar och tillverkad av avfalls- eller restprodukter varav huvuddelen är tillverkad slaktavfall.

Produktblad


Diesel MK1 B0

Motorbränsle för dieselmotorer, såväl lätta som tunga dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner.

Produktblad


Diesel MK1 B5

ACP Diesel består av ca 95% diesel MK1 och max 5% RME (rapsmetylester).

Produktblad

Eldningsolja

Eldningsolja med ett svavelinnehåll under 0,05 %, för användning som t.ex. villaolja. Rekommenderas även inom industrin för uppvärmning av vissa industriugnar då man önskar en eldningsolja med låg svavelhalt som ger minimal rök-, sot- och koksbildning.

Produktblad


Direktleverans bulk

Information för dig som har en hemmatank och behöver fylla på.

Direktleverans av bulkprodukter