Månadens erbjudande: Januari

Pris: 2 550:-/fat (inkl frakt)

Lahega spolarvätska

Användningsområde

Spolarvätska löser effektivt upp vägsalt, trafikfilm och andra föroreningar på bilrutan och strålkastarna. Spolarvätskan skadar inte billack, torkargummi, stripes eller aluminiumlister.

Dosering

Produkten spädes med upp till 3 delar vatten enligt nedanstående :

-25°C – 1:1 (50%)
-14°C – 1:2 (33%)
-8°C – 1:3 (25%)

Mätning av frostskydd:
Spolarvätskor och motorglykoler av olika fabrikat innehåller olika tillsatser som påverkar resultatet som fås vid mätning av frostskydd. På marknaden finns ett flertal olika mätare, t.ex. handrefraktometrar, som kan ha kalibrerats på olika sätt och vara av varierande kvalitet. Tester som vi har gjort med olika mätare visar att man bör ha en säkerhetsmarginal på ca 5 grader C vid frostskyddsmätning på både spolarvätska och motorglykol. Våra påståenden om frostskydd gäller utifrån våra angivna blandningsnivåer.

 

                                                                                                                                                                         

 


 

Bensin MK 1

Motorbränsle avsett för bensinmotorer, med två- och fyrtaktsteknik. För katalysatorfordon eller fordon som inte behöver blyersättningsmedel.

Produktblad


Diesel Bio HVO 100

HVO Diesel 100 är ett förnybart dieselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid. Produkten framställs genom hydrering av förnybar råvara och benämns ofta HVO (hydrerad vegetabilisk olja).

Produktblad


Diesel Bio HVO

OKQ8 Diesel Bio HVO uppfyller minst Klass A i standard SS-EN15940 och Drivmedelslag (2011:319) Syntetiska dieselbränslen i miljöklass 1. OKQ8 Diesel Bio HVO är till 100 % förnybar och tillverkad av avfalls- eller restprodukter varav huvuddelen är tillverkad slaktavfall.

Produktblad


Diesel MK1 B0

Motorbränsle för dieselmotorer, såväl lätta som tunga dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner.

Produktblad


Diesel MK1 B5

ACP Diesel består av ca 95% diesel MK1 och max 5% RME (rapsmetylester).

Produktblad

Eldningsolja

Eldningsolja med ett svavelinnehåll under 0,05 %, för användning som t.ex. villaolja. Rekommenderas även inom industrin för uppvärmning av vissa industriugnar då man önskar en eldningsolja med låg svavelhalt som ger minimal rök-, sot- och koksbildning.

Produktblad


Direktleverans bulk

Information för dig som har en hemmatank och behöver fylla på.

Direktleverans av bulkprodukter