SÅIFA Värmland arbetar på lång sikt för att erbjuda produkter och vidta förbättringsåtgärder vid drivmedels- och serviceanläggningar som bidrar till att minska miljöbelastningen.

Detta innebär bl.a. att vi skall:

  • Ha miljöförbättringar som mål för varje enskild produkt vi erbjuder kunderna.
  • Öka kompetensen i miljöfrågor hos vår personal.
  • Förbättra säkerheten vid förvaring och hantering av miljöfarligt avfall.
  • Förbättra befintlig utrustning för att förhindra utsläpp.
  • Verka för förbättring vid rening av oljeskiljare på våra anläggningar.
  • Ställa krav på våra leverantörer av produkter och tjänster.
  • Fortlöpande arbeta med att följa all lagstiftning som är tillämplig för vår verksamhet.