GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsreglering, framtagen för att skydda dig som privatperson. Regleringen fr o m  25 maj 2018 gäller i hela EU/EES. GDPR ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).

 

Personuppgiftpolicy

Du ska kunna känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Därför har vi tagit fram denna personuppgiftspolicy, som förklarar hur vi samlar in och använder den information vi har om dig.

 

Vad är en personuppgift och behandling?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och adress. Men även bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, dvs. varje åtgärd som vidtas med en personuppgift, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Ansvarig för de personuppgifter vi samlar in

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar som vi utför med dina personuppgifter är SÅIFA i Värmland AB, 556157-1562.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund?

Vi samlar in följande information:

  • Grundläggande personuppgifter: namn, personnummer, kön.
  • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och adress.
  • Bankkonto vid autogirobetalning, kreditupplysning.
  • Vi följer Dataskyddsförordningens regler gällande kameraövervakning på våra anläggningar.
  • Vi lagrar cookies då du besöker vår hemsida samt vid användande av vår kundportal. Sidan kan även innehålla tredjepartcookies.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org

 

Kameraövervakning

På våra anläggningar har vi nu kameraövervakning och inspelning. Detta har vi för att kunna förhindra, utreda och lösa brott, i form av t ex vandalism av terminal och kortläsare samt stöld av drivmedel. Om du vill ha mer information om vad vi har registrerat på dig som person, vill begära rättning på uppgifter som vi har, eller rätten att bli glömd, kontakta oss på info@saifa.se .

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter enbart med stöd av, i lag angivna, grunder. Främst behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vår del av vårt avtal. Får vi inte dessa uppgifter kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi kan då inte ingå ett avtal med dig. Vi gör även en intresseavvägning, dvs. vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att använda dina uppgifter, t.ex. för att ge dig information om nya produkter och tjänster. Personuppgifter som du lämnat till oss och som vi använder baserat på intresseavvägning är aldrig av känslig natur. Vi behöver även ditt samtycke för att t.ex. skicka anpassade erbjudanden i marknadsföring till dig. När ditt samtycke krävs för en personuppgiftsbehandling kommer vi att samla in det separat.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

  • Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Kreditupplysning från offentliga register.

 

Vi delar dina personuppgifter med andra

När det är nödvändigt för att erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det kan vara företag som hjälper oss med distribution, eller IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde sker det med stöd av samma legala grund som vi har samlat in din information, t.ex. för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas, att de följer våra säkerhetskrav och begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter enbart när vi har skäl att göra det och aldrig längre än det behövs. Därefter kommer vi att radera eller anonymisera personuppgifterna om det inte krävs av oss i lag att vi måste ha kvar vissa uppgifter.

Uppgifter som vi samlar in från dig för att fullgöra vår del av avtalet sparar vi så länge avtalet löper.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi är angelägna om att dina uppgifter ska hanteras med hög säkerhet. Vi har därför vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, tekniska och organisatoriska, för att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande och modern teknologi för att skydda uppgifterna från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande.

Endast behöriga anställda och uppdragstagare som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen (snart Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen.

Om du har invändningar eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen. Du finner kontaktuppgifter till Datainspektionen via datainspektionen.se

 

Uppdatering av personuppgiftspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn kommer alltid att finnas på saifa.se/personuppgifter (GDPR).

Viktigare uppdateringar, exempelvis ändring av ändamål eller kategorier av personuppgifter, och uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig kommer du att få information om på saifa.se eller via e-post i god tid innan de börjar gälla.

 

Hur kontaktar du oss om personuppgifter?

Har du frågor om hur SÅIFA i Värmland hanterar personuppgifter kan du nå oss på postadressen Lovartsgatan 3, 652 21 KARLSTAD, Organisationsnummer 556157-1562.

Du kan även nå oss via kundservice, telefon: 054-22 26 00 och e-post: info@saifa.se